ID
Contact us
Sales
Marketing Department
Operations

Shanghai Contact

Wu Zhiyun: 17721368066 
Xiao Qiao : 17621624046 
Yu Wei : 
18721887209

Guangdong Contact

Lin Dongmei : 13266020999 
Lin Li : 13922490670 

Scylla Zang:17721037019
Email: scylla.zang
@ebseek.com 

Business and Sponsorship

Meng Jianchu: 18616837551

VIP customer business

Yao Hui: 18952855666

Chen Yuqi: 13918939386
Email: yoyo.chen@ebseek.com

Domestic contact address
Shanghai (Headquarters)
Address: Room 3119, Zhongyi Building, No. 580 Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai
Guangzhou
Tel: 020-8210 1186
Fax: 020-8210 1690
Address: Room 1801, Building B1, Wanda Plaza, No. 2707 Kaikai Avenue, Huangpu District, Guangzhou
Contact us
Shanghai EBseek Exhibition Co., Ltd.
Quick navigation
Free subscription for exhibition information

A free subscription to:
Follow us
Business sponsorship:
VIP customer business:
Mr. Meng:18616837551
Mr. Yao:18952855666(WeChat)
Shanghai:
Guangdong:
Room 3119, Zhongyi Building, 580 Nanjing West Road, Shanghai

thea.wang@ebseek.com
Ms. Wu:17721368066
Ms. Lin:13266020999
Copy right © 2021-2023 Shanghai EBseek Exhibition Co., Ltd.
Powered by Feedback Manage